Privátne priestory Trnava

spolupráca: Martin Danák, foto: Jana Šebestová