Privátne priestory Donovaly

spolupráca: Martin Danák, Miriam Štefánková, foto: Jana Šebestová