Privátne priestory - chata Veľké Karlovice, CZ

spolupráca: Miriam Štefánková
, foto: Jana Šebestová