Administratívne priestory spoločnosti Reinoo a. s. Žilina

spolupráca: Martin Danák, foto: Jana Šebestová