Privátne priestory Smolenice

spolupráca: Martin Danák, foto: Jana Šebestová