Priestory reštaurácie Bratislava

spolupráca: Martin Danák, foto: Jana Šebestová