Privátne priestory Veľké Kostolany

spolupráca: Miriam Štefánková, foto: Jana Šebestová