Privátne priestory Rusovce

spolupráca: Martin Danák, foto: Jana Šebestová