Privátne priestory Dolná Krupá

spolupráca: Martin Danák, foto: Jana Šebestová