Priestory reštaurácie Ružindol

spolupráca: Martin Hraško, foto: Jana Šebestová