Priestory spoločnosti Magnus Game Trnava

spolupráca: Miriam Štefánková, foto: Jana Šebestová