Priestory vzorkovne produktov spoločnosti CWS Bratislava

spolupráca: Miriam Štefánková, foto: Jana Šebestová