Privátne priestory Hlohovec

spolupráca: Miriam Štefánková, foto: Jana Šebestová